ROZVRH

Flexi

Primárne karty

flexi

Lekcie sú zamerané na zlepšenie flexibilitily a mobility celého tela. Ak máte pocit, že vaše telo je poskracované, stuhnuté a chceli by ste získať plný rozsah pohybov tak práve tieto lekcie sú pre vás určene. Vďaka týmto lekciám bude vaše telo pružnejšie a pevnejšie. Pravidelne zlepšovanie flexibility a mobility tela urýchlenie regenerácie svalov, zlepšenie pohyblivosti jednotlivých kĺbov a je to taktieź dobrá prevencia pred zraneniami. 
 

Typ: 
data
Max. počet ľudí: 
10
Termín: 
13.6.2021
Lekcia: 
Open class
Deň a čas: 
nedeľa 9:30-10:30
Dátum: 
13.06.2021 -
09:30 - 10:30
Náročnosť: 
Pre všetkých
Tréner: 
Laura
Cena: 
5,00€
Zrušiť
POHYB
Rozvrh: