ROZVRH

Flexi

Primárne karty

flexi

Lekcie sú zamerané na zlepšenie flexibilitily a mobility celého tela. Ak máte pocit, že vaše telo je poskracované, stuhnuté a chceli by ste získať plný rozsah pohybov tak práve tieto lekcie sú pre vás určene. Vďaka týmto lekciám bude vaše telo pružnejšie a pevnejšie. Pravidelne zlepšovanie flexibility a mobility tela urýchlenie regenerácie svalov, zlepšenie pohyblivosti jednotlivých kĺbov a je to taktieź dobrá prevencia pred zraneniami. 
 

Typ: 
data
Max. počet ľudí: 
10
Termín: 
16.11.2020
Lekcia: 
Open class
Deň a čas: 
pondelok 16:40-17:40
Dátum: 
16.11.2020 -
16:40 - 17:40
Náročnosť: 
online
Tréner: 
Laura
Cena: 
3,50€
Zrušiť
FLEXI ONLINE