ROZVRH

Flexi

Primárne karty

flexi

Lekcie sú zamerané na zlepšenie flexibilitily a mobility celého tela. Ak máte pocit, že vaše telo je poskracované, stuhnuté a chceli by ste získať plný rozsah pohybov tak práve tieto lekcie sú pre vás určene. Vďaka týmto lekciám bude vaše telo pružnejšie a pevnejšie. Pravidelne zlepšovanie flexibility a mobility tela urýchlenie regenerácie svalov, zlepšenie pohyblivosti jednotlivých kĺbov a je to taktieź dobrá prevencia pred zraneniami. 
 

Typ: 
data
Max. počet ľudí: 
5
Termín: 
17.11.2020
Lekcia: 
Open class
Deň a čas: 
utorok 17:30-18:30
Dátum: 
17.11.2020 -
17:30 - 18:30
Náročnosť: 
Pre všetkých
Tréner: 
Kristína
Cena: 
5,00€
Zrušiť
MOVEMENT