ROZVRH

CENNÍK

Kurzy
Pole Dance 70€ / 10 týždňov
Aerial Hoop 70€ / 10 týždňov
Contemporary 50€ / 10 týždňov
Ľudové tance pre dospelých 50€ / 10 týždňov
Swing dance 50€ / 10 týždňov

Open Class lekcie
Pole workout 4,5€ / hodina
Flexi 4,5€ / hodina
Tančiareň 4,5€ / hodina
Folky Polky 4,5€ / hodina
Energy Latino 4,5€ / hodina

Trening time - hodina bez lektora
Pole dance 4,5€ / hodina

Individuálne hodiny
Pole dance 17€ /hodina

Permanentky
5 vstupová (2mesiace) 21€
10 vstupová (3mesiace) 40€
20 vstupová (4mesiace) 74€